service-img

System och IT

Ficope har lång erfarenhet av flera system som används av kapitalförvaltare i hela världen. Vi erbju...
service-img

Risk och Performance

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har erbjudit fondbolag möj...
service-img

Regelverk

Ficope erbjuder tjänster för implementering och anpassning av nya regelverk
service-img

Hållbarhet

Ficope erbjuder certifierade konsulter inom hållbarhet för att assistera er verksamhet med allt från...