service-img

Konsulttjänster inom kaptialförvaltning

Ficope konsulter kan med fördel användas som en extra resurs i den löpande verksamheten på kapitalfö...
service-img

Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller ad hoc. 
service-img

Projektledning och affärsanalys

Ficope erbjuder tjänster inom projektledning och affärsanalys.
service-img

Risk Management

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har erbjudit tjänsten outs...
service-img

Outsourcad systemförvaltning

Ficope kan ta totalansvaret för systemförvaltningen av SimCorp Dimension och Bloomberg/AIM genom att...
service-img

Performance Attribution

Ficope erbjuder Performance Attribution ”As a service”, en unikt anpassad rapporteringstjänst där ku...
service-img

Hållbarhetsrapportering

Ficope erbjuder certifierade konsulter inom hållbarhet för att assistera er verksamhet med allt från...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.