Våra kunder diskuterar försäkringar.

Risk och Performance

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har erbjudit fondbolag möjligheten att få hjälp med sin riskfunktion i mer än 10 år.

Områden. Vi kan hjälpa ditt företag inom olika riskområden som till exempel likviditetsrisk, marknadsrisk, operativ risk, bolagsrisk och motpartsrisk.

Analys. Ficope erbjuder ett antal olika analyser och nogrann analys som exempelvis riskattribution, scenarioanalys, stresstester och riskmodeller.

Övrig riskbedömning. Ficope kan hjälpa till inom ett antal andra områden som riskmappning, riskberäkningar för komplexa instrument, värderingsprinciper och pre/post compliance.