Regelverk

Implementering. Ficope är behjälplig i arbetet med att implementera nya regelverk i er organisation. Som projektledare eller specialist hjälper vi er organisation att anpassa era processer och system. Exempel på aktuella regelverk som vi jobbar med är IORP2 och MAR.