System och IT

Ficope har lång erfarenhet av flera system som används av kapitalförvaltare i hela världen.
Vi erbjuder högkvalitativa lösningar och projektledning i olika system.

SimCorp Dimension. Vi har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med SimCorp Dimension i olika typer av projekt och som systemansvarig. Projekt vi har arbetat med är allt från implementering av SCD till migration av SCD databaser och uppgradering av projekt.

Bloomberg / AIM. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med Bloomberg / AIM. Vi har bland annat arbetat med att integrera AIM med SimCorp Dimension och komma in i ett STP-flöde med automatisk intag av statiska data, priser mm från Bloomberg / AIM till nuvarande bassystem.

Ortec Pearl. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med Pearl både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsprojekt.

Andra system. Vi har erfarenhet av ett antal andra större och mindre system som används av kapitalförvaltare.