Hållbarhet

Ficope erbjuder certifierade konsulter inom hållbarhet för att assistera er verksamhet med allt från anpassning till nya regelverk till uppsättning av nya klimatmål eller hållbarhetsanalyser.

I erbjudandet ingår bland annat följande punkter:

  • Rapportering i enlighet med EU:s rekommendationer
  • Scenarioanalyser med koppling till Parisavtalet
  • Identifiering av operativa hållbarhetsrisker
  • Oberoende granskning av nuvarande hållbarhetsarbete
  • Framtagande av hållbarhetsmål med koppling till FNs SDGs
    portföljanalyser

För att höra mer maila till: info@ficope.se.