System och IT

Ficope har lång erfarenhet av flera system som används av kapitalförvaltare i hela världen. Vi erbjuder högkvalitativa lösningar och projektledning i olika system.

SimCorp Dimension. Vi har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med SimCorp Dimension i olika typer av projekt och som systemansvarig. Projekt vi har arbetat med är allt från implementering av SCD till migration av SCD databaser och uppgradering av projekt.

Bloomberg / AIM. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med Bloomberg / AIM. Vi har bland annat arbetat med att integrera AIM med SimCorp Dimension och komma in i ett STP-flöde med automatisk intag av statiska data, priser mm från Bloomberg / AIM till nuvarande bassystem.

Ortec Pearl. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med Pearl både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsprojekt.

Andra system. Vi har erfarenhet av ett antal andra större och mindre system som används av kapitalförvaltare.

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

service-img

Konsulttjänster inom kaptialförvaltning

Ficope konsulter kan med fördel användas som en extra resurs i den löpande verks...

service-img

Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller...

service-img

Projektledning och affärsanalys

Ficope erbjuder tjänster inom projektledning och affärsanalys.

service-img

Outsourcad systemförvaltning

Ficope kan ta totalansvaret för systemförvaltningen av SimCorp Dimension och Blo...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.