Hållbarhetsrapportering

Ficope jobbar aktivt med olika metoder för att följa upp effekterna av hållbara investeringar. I Ficopes klimat- hållbarhetsanalys ingår fyra delar.

 • Styrning
  Hur ledningen bedömer och hanterar klimatrelaterade risker och hur ansvaret för klimatfrågan är fördelat inom organisationen
 • Strategi
  Hur klimatrelaterade risker kan komma att utgöra både en risk och en möjlighet, och hur detta påverkar långsiktig strategi
 • Riskhantering
  Process som följs för att identifiera, värdera och hantera klimatrelaterade risker
 • Nyckeltal och mål – baserbjudandet
  Mätvärden som används för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och möjligheter

Målgrupp
Rapporteringen riktar sig främst till följande målgrupper:

 • Små och medelstora kapitalförvaltare
 • Saknar resurser att själva följa upp hållbarhetsarbete
 • Bolag som behöver utökad kunskap inom området
 • Bolag som önskar en oberoende bedömning av nuvarande arbete

Frekvensen och omfattningen av rapporteringen kan skräddarsys efter önskemål och kan förslagsvis riktas till ledning & styrelse, förvaltare eller kunder. Är ni intresserade och vill höra mer, hör gärna av er till oss genom att skicka ett mail till: info@ficope.se

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

service-img

Hållbarhet

Ficope erbjuder certifierade konsulter inom hållbarhet för att assistera er verk...

service-img

Regelverk

Ficope erbjuder tjänster för implementering och anpassning av nya regelverk

service-img

Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller...

service-img

Konsulttjänster inom kaptialförvaltning

Ficope konsulter kan med fördel användas som en extra resurs i den löpande verks...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.