Hållbarhetsrapportering

Våra erbjudanden

I Ficopes hållbarhetsarbete ingår fyra delar. Frekvensen och omfattningen av rapporteringen kan skräddarsys efter önskemål.

Styrning
Hur ledningen bedömer och hanterar klimatrelaterade risker och hur ansvaret för klimatfrågan är fördelat inom organisationen
Strategi
Hur klimatrelaterade risker kan komma att utgöra både en risk och en möjlighet, och hur detta påverkar långsiktig strategi
Riskhantering
Process som följs för att identifiera, värdera och hantera klimatrelaterade risker
Nyckeltal och mål – baserbjudandet
Mätvärden som används för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och möjligheter

Målgrupp

Rapporteringen riktar sig främst till:

Små och medelstora kapitalförvaltare
Saknar resurser att själva följa upp hållbarhetsarbete
Behöver utökad kunskap inom området
Vill ha en oberoende bedömning av nuvarande arbete
Kan riktas till

    • Ledning & Styrelse
    • Förvaltare
    • Kunder

Är ni intresserade och vill höra mer, hör gärna av er till oss genom att skicka ett mail till: info@ficope.se

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

service-img

Risk och Performance

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har er...

service-img

Performance Attribution

Ficope erbjuder Performance Attribution ”As a service”, en unikt anpassad rappor...

service-img

Konsulttjänster inom kaptialförvaltning

Ficope konsulter kan med fördel användas som en extra resurs i den löpande verks...

service-img

Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.