Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller ad hoc.

Attributionsanalyser. Vi utför attributionsanalyser på ränte- och aktieportföljer.

Avkastningsmål och riskmandat. Ficope erbjuder att göra en second opinion på avkastningsmål och riskmandat för olika fonder, portföljer eller delportföljer. Exempelvis gör vi en bedömning av om avkastningsmålen är rimliga i förhållande till risknivån. Vi kommer också gärna med förslag till ledningen på hur man kan sätta riskmandaten för att styra förvaltningen i en viss riktning.

Övergripande performance rapportering. Ficope erbjuder löpande performancerapportering. Rapporteringen kan anpassas efter kundens storlek och behov.

 

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

service-img

Regelverk

Ficope erbjuder tjänster för implementering och anpassning av nya regelverk

service-img

Projektledning och affärsanalys

Ficope erbjuder tjänster inom projektledning och affärsanalys.

service-img

Risk och Performance

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har er...

service-img

Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.