Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller ad hoc.

Attributionsanalyser. Vi utför attributionsanalyser på ränte- och aktieportföljer.

Avkastningsmål och riskmandat. Ficope erbjuder att göra en second opinion på avkastningsmål och riskmandat för olika fonder, portföljer eller delportföljer. Exempelvis gör vi en bedömning av om avkastningsmålen är rimliga i förhållande till risknivån. Vi kommer också gärna med förslag till ledningen på hur man kan sätta riskmandaten för att styra förvaltningen i en viss riktning.

Övergripande performance rapportering. Ficope erbjuder löpande performancerapportering. Rapporteringen kan anpassas efter kundens storlek och behov.

 

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

service-img

Projektledning och affärsanalys

Ficope erbjuder tjänster inom projektledning och affärsanalys.

service-img

Hållbarhetsrapportering

Ficope erbjuder certifierade konsulter inom hållbarhet för att assistera er verk...

service-img

Outsourcad systemförvaltning

Ficope kan ta totalansvaret för systemförvaltningen av SimCorp Dimension och Blo...

service-img

Hållbarhet

Ficope erbjuder certifierade konsulter inom hållbarhet för att assistera er verk...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.