Risk Management

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har erbjudit tjänsten outsourced riskfunktion för fondbolag i mer än 10 år.

Oberoende riskfunktion. Som oberoende riskfunktion erbjuder vi en kostnadseffektiv lösning för både små och stora fondbolag. Outsourcing av riskfunktionen är ofta den bästa lösningen för små och medelstora fondbolag.

Backuplösning för intern riskfunktion. De fondbolag som valt att ha riskfunktionen internt har ofta ett personberoende, eftersom en person i vissa fall är ansvarig för hela riskfunktionen internt. Ficope erbjuder därför dessa fondbolag att använda oss som backupfunktion för att undvika nyckelpersonsberoende samt för att öka sin leveransförmåga under intensiva perioder.

Stöd till internrevision. Vi erbjuder specialistkompetens inom riskområdet till revisorer och revisorbolag som önskar stöd i utvärderingen av riskfunktionen.

Vänligen kontakta oss för mer information om riskanalys.

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

service-img

Risk Management

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har er...

service-img

Konsulttjänster inom kaptialförvaltning

Ficope konsulter kan med fördel användas som en extra resurs i den löpande verks...

service-img

Performance Attribution

Ficope erbjuder Performance Attribution ”As a service”, en unikt anpassad rappor...

service-img

Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.