Risk och Performance

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har erbjudit fondbolag möjligheten att få hjälp med sin riskfunktion i mer än 10 år.

Områden. Vi kan hjälpa ditt företag inom olika riskområden som till exempel likviditetsrisk, marknadsrisk, operativ risk, bolagsrisk och motpartsrisk.

Analys. Ficope erbjuder ett antal olika analyser och nogrann analys som exempelvis riskattribution, scenarioanalys, stresstester och riskmodeller.

Övrig riskbedömning. Ficope kan hjälpa till inom ett antal andra områden som riskmappning, riskberäkningar för komplexa instrument, värderingsprinciper och pre/post compliance.

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

service-img

Hållbarhet

Ficope erbjuder certifierade konsulter inom hållbarhet för att assistera er verk...

service-img

Hållbarhetsrapportering

Ficope erbjuder certifierade konsulter inom hållbarhet för att assistera er verk...

service-img

Outsourcad systemförvaltning

Ficope kan ta totalansvaret för systemförvaltningen av SimCorp Dimension och Blo...

service-img

Performance Attribution

Ficope erbjuder Performance Attribution ”As a service”, en unikt anpassad rappor...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.