Ficope Finanskonsult & Risk Management

Ficope är ett företag i finansbranschen som erbjuder konsulttjänster inom kapitalförvaltning.

Vi erbjuder en grupp av kvalificerade konsulter med lång erfarenhet av allt från uppdrag i den löpande verksamheten inom risk- och performance till uppdrag inom projektledning, systemförvaltning, outsourcing, business analytiker, osv.

Ficope erbjuder oberoende riskkontroll med fokus på att erbjuda en kvalificerad och prisvärd lösning för fondbolag som inte kan eller vill ha denna funktion internt. Vi erbjuder också mer avancerade analystjänster både adhoc och som paketlösningar. Ficope bildades 2006 och har Stockholm som bas.

Ficope erbjuder kvalificerade konsulter för kapitalförvaltare.

VÅRA TJÄNSTER

Ficope erbjuder ett brett utbud av tjänster inom kapitalförvaltning. Läs gärna mer om respektive område under fliken tjänster.

service-img

Konsulttjänster inom kaptialförvaltning

Ficope konsulter kan med fördel användas som en extra resurs i den löpande verks...
service-img

Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller...
service-img

Projektledning och affärsanalys

Ficope erbjuder tjänster inom projektledning och affärsanalys.
service-img

Risk Management

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har er...

VÅRA KUNDER

Ficope har många olika typer av kunder inom den finansiella sektorn. Nedan beskrivs några typiska kunder.

clients-img

Fondbolag

Ficope har under många år jobbat med både stora och små fondbolag samt fondhotell.

clients-img

Banker

Ficope har jobbat med flera av de stora bankerna i Sverige, Finland och Norge. Uppdragen har varit innefattat allt från risk- och performance uppdrag till projektledning och systemstöd.

clients-img

Pensionsförvaltare

Ficope har konsultuppdrag hos både stora pensionsförvaltare såsom de statliga AP-fonderna och mindre försäkringskassor.

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.