Våra kunder diskuterar försäkringar.

Projektledning och affärsanalys

Ficope erbjuder tjänster inom projektledning och affärsanalys.

System implementeringar. Ficope har lång erfarenhet av systemimplementationer och kan delta i sådana projekt antingen som projektledare/delprojektledare eller exempelvis som kravställare, affärsanalytiker, osv.

Utvärdering och upphandling av systemlösningar. Ficope har hjälpt ett antal kunder att utvärdera och upphandla lämpligt systemstöd för front- middle och backoffice.

Verksamhetsrelaterade projekt. Vi har en bred och djup kunskap om processer och flöden på kapitalförvaltningar och kan därför med fördel användas i olika roller i verksamhetsrelaterade projekt

 

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

service-img

Konsulttjänster inom kaptialförvaltning

Ficope konsulter kan med fördel användas som en extra resurs i den löpande verks...

service-img

Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller...

service-img

Projektledning och affärsanalys

Ficope erbjuder tjänster inom projektledning och affärsanalys.

service-img

Risk Management

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har er...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.