Konsulttjänster inom kaptialförvaltning

Ficopes konsulter kan med fördel användas som en extra resurs i den löpande verksamheten på kapitalförvaltningar. Vi erbjuder konsulthjälp inom risk, performance, portföljanalys och systemförvaltning. Vi har konsulter med varierande senioritet, från experter till mer juniora resurser.

VÅRA ANDRA TJÄNSTER

service-img

Risk Management

Ficope har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder inom riskområdet. Vi har er...

service-img

Portföljanalys

Ficope erbjuder olika typer av portföljanalyser på antingen löpande basis eller...

service-img

Projektledning och affärsanalys

Ficope erbjuder tjänster inom projektledning och affärsanalys.

service-img

Outsourcad systemförvaltning

Ficope kan ta totalansvaret för systemförvaltningen av SimCorp Dimension och Blo...

TA KONTAKT MED OSS IDAG

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om företaget och våra konsulter. Vi tar tacksamt emot alla typer av uppdragsförfrågningar inom kapitalförvaltningsområdet.